Olas Morris den 28 MAJ 2012

Ja, se så det kan bli!! Det ska ju vara den 27 MAJ naturligtvis. Akterseglad av tiden - minsann! Vad ska man nu kunna illustrera misstaget med ?

Olas Morris den 27 April 2012

Kabelhärva, Ja, var går gränsen?  Morrisens lilla härva kan te sig som en enda lång skogsväg i Norrland medan härvan i den lite modernare italienska bilen varifrån dessa bilder hämtats mera kan liknas vid ett monstruöst skatbo. När mitt orakel till granne rett ut det hela ser det väl ut som en välbyggd huvudled med snygga avfarter och en och annan rondell där kopplingsplintar och olika strömförbrukare tornar upp sig. Ordning och stram givakt!!  Oj! --Jag kopplar på i skuggan/Ola

RSS 2.0